Bag-in-Box 10 l. Kildevann

Vi leverer vann på kartong!BiB 2 stk reduceret 2

Bag-in-Box løsningen er fremtidens embalasjeløsning. Kartongen hindrer at vannet kommer i kontakt med lys eller luft. Dermed sikres en bakteriefri løsning og lenger holdbarhet enn vann i andre typer beholdere.

Emballasjen er 100% bakteriefri og mindre belastende for miljøet enn de fleste andre løsninger. Det er ingen pant på den tomme kartongen som enkelt sorteres sammen med husholdningsavfallet.

3 whiteBag in box kjøler

Dansk design på sitt beste!

Kildevannskjøleren har plass til 4 stk 10 liters Bag-in-box og holder en stabil temperatur - alltid.

Da kjøleren ikke trenger vanntilkobling kan den plasseres hvor som helst der det er strøm. Den er ideell på kontoret, i resepsjonen, i klinikken, i salongen, i cafeen og andre steder hvor man ønsker konstant tilgang på rent og kaldt kildevann.

grarod