print  kaffe kasse  av  brev  data 

 

Multifunksjonsmaskin eller MFP er en maskin som kan Kopiere, printe og skanne dokumenter.

Når vi sier multifunksjon mener vi det, din løsning skal dekke dine varierende ønsker og behov, slik du ønsker det.

Våre selgere har lang erfaring og har levert denne typen utstyr i mange år. Sammen finner vi ut av ditt behov!

Vår Service avdeling hjelper deg med levering, installasjon, opplæring og videre oppfølgning så lenge dere har maskinen

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte

 

request

mpc3003

4679-14-ricoh logo

Spør oss om Leie

Fordeler ved leie

Leie har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller egenkapital. Dette er fordeler som de fleste virksomheter vil kunne gjøre nytte av.

 • Full bruksrett til utstyret; det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd; belaster ikke bedriftens pantesikkerheter.
 • Sikkerhet kun i objektet.
 • Likviditetsvennlig; kostnadene fordeles over den tiden utstyret brukes og skaper grunnlag for inntjening.
 • Direkte utgiftsføring av leien.
 • Finansiell spredning.
 • Rask utgiftsføring kan gi skattekreditt.
 • Ikke nødvendig med et etablert kundeforhold til leieselskapet.
 • Inntil 100% finansiering.
 • Fleksibel finansiering.
 • Bedre forholdstall i balansen.
 • Muliggjør regelmessig utskiftning av utstyr, slik at en får tidriktig og effektivt utstyr uten å måtte ta hele kostnaden ved anskaffelsestidspunktet.