Miljøfyrtårnfyrtorn

Inventum Sør P. M. Danielsen Kontorutstyr as ønsker å være sitt ansvar bevisst, og drive en sunn, rasjonell og miljøvennlig virksomhet.

Etter en lærerik sertifiseringsprosess, der vi har gått igjennom alle aspekter i vår virksomhet, med tanke på forbedringsområder, spesielt innefor miljørelaterte områder ble vi den 8 april 2010 sertifisert som miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

En Miljøfyrtårn-sertifisering har hjulpet oss med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil, som er noe vi ønsker å identifisere oss med.

Til å hjelpe oss med sertifiserings prosessen, brukte vi kompetent og dyktig konsulent bistand fra Agder Energi, Nettkonsult. Dette sikret oss en profesjonell gjennomføring av hele arbeidet.

Vi er stolte av å være et miljøfyrtårn, og vil også videre bestrebe oss til å bli enda litt bedre på miljørelaterte områder. Det lille vi bidrar med, hjelper i det store bildet. For hvis mange gjør litt, vil totalen bli kjempebra...og det tjener miljøet og fremtidige generasjoner på.