Infiniti - Stol Canova


Infiniti - Stol Canova

Infiniti lager en veldig spesiell versjon av Canova, den produseres av plast etter forbruker. Grunnet produksjonsteknikken og de forskjellige plastkomposisjonene vil den endelige effekten på produktet alltid være forskjellig fra stol til stol, selv om den vil være masseprodusert.

Kategori: Stoler
Produsent: Infinitiv